Umabot ng 60km ang 1 liter ko

netboard

Umabot ng 60km ang 1 liter ko .

Nagulat ako . Max speed 60kmph average 40kmph long drive .

Share lng .

%d comments