Tama ba to. lalagyan ko ng switch para magkarun ng kidlat. flashing light

netboard

Tama ba to??lalagyan ko ng switch para magkarun ng kidlat(flashing light)..

Magdadagdag lang aq switch sa switch ng headlight ko..

%d comments