speedometer

netboard

speedometer

Mga sirs masisira ba ang cable ng speedometer pag pagpinapaatras ko ang motor???

%d comments