Re post

netboard

Re-post:

Kapag hinuli ka ng traffic enforcer at alam mong wala kang violation:

1. kunin mo ang mission order nila upang malaman mo ang kanilang area of responsibility, time of duty and official function;

2. "SWERVING" ay HINDI isang traffic violation.

Tandaan:

... 1.Hindi maaaring kunin ang iyong driver's license maliban na lamang kung ikaw ay sangkot sa traffic accident o nakalikom na ng 3 o higit pang traffic violations.

2. Walang karapatan ang traffic enforcer na pababain ng sasakyan ang driver.

Ipadala ang pangalan ng traffic enforcer at ang reklamo sa email@mmda.gov.ph

%d comments