Ptp admin

netboard

Ptp admin.

Stuck up ang clutch adjustment ko.

Mga expert wala ba magiging problema kung gamitan ko ito ng impact drive?

Photo not mine.

%d comments