Photos from Romnick Manalang Cruz's post

netboard

%d comments
  • san gawa sidw cae mo

  • Bagong silang caloocan

  • Ke bulaclac?

  • mag kano pagawa mo

  • buy ko na sidecar ? hm?