Photos from Paeng Espinosa's post

netboard

Konting kalikot at adjustments sabay ligo. Eto na siya. Option1 full rear set. Koso chain tensioner. Plate holder haha! Yun lang bago.

%d comments