Ok lang ba mag Big Elbow na Teardrop sa stock engine na Fury mga sir

netboard

Ok lang ba mag Big Elbow na Teardrop sa stock engine na Fury mga sir??

TIA..

:)

%d comments