Michael Bacanto shared a link to the group: Kawasaki Fury 125.

Philippines is really just a poor country in Asia, WHY? See for yourselves... Ang Pilipilinas ay isa lamang mahirap na bansa sa Asia, BAKIT? abay panuurin ny...

0 comments