Mga simpleng bagay na patapon na pero darating ang time na sila ay ating...

netboard

Mga simpleng bagay na patapon na pero darating ang time na sila ay ating kailangan. Keep and recycle things.

#springs

%d comments