mga ser okei lng po ba na ispray ang WD 40 sa katawan at makina ng fury

netboard

mga ser okei lng po ba na ispray ang WD-40 sa katawan at makina ng fury??

%d comments