Mga paps. Good Morning

Mga paps! Good Morning ;)

Ano pong brand ng break pads niyo? ;)

Everytime kasi na magpapalit ako ng available na brand which is big boy, masikip siya sa una.. need pa mapudpod! Hirap naman tantiyahin kung lilihain ;P

Please advise papsies!

0 comments