mga paps anong bang probLema s motor kapag hindi na TumaTakbo ng 120kph

mga paps anong bang probLema s motor kapag hindi na TumaTakbo ng 120kph?? anong dapaT ng paLiTan??

hirap na kz mag 110kph Fury ko.....

sinasabayan Lang ako ng mga vega force, smash and honda dash basTa mga 110cc..... :(

0 comments