Mga ka fury bakit kaya nagppundi ng spark plug at naguusok pipe ko

Mga ka fury bakit kaya nagppundi ng spark plug at naguusok pipe ko?

58.5 bore, s2 cams 7.0 lift, port at 28mm carb 38/90. Salamat. Ride safe.

0 comments