feedback naman sa mga papsy na gumagamit ng tmx carb for their furies paano ba...

netboard

feedback naman sa mga papsy na gumagamit ng tmx carb for their furies. paano ba ang installation nito na magagamit pa rin ang stock air box? anong manifold ba gagamitin para sa 'saktong mounting nito?

%d comments