Cnu my Alam. Paanu Mawala ang Scratch sa Pipe na Stainless. pd ba LIHA

netboard

Cnu my Alam. Paanu Mawala ang Scratch sa Pipe na Stainless?? pd ba LIHA? hindi ba masira?

%d comments