another furian ang natuto mag DIY full wave conversion from davao paps Mikhael...

netboard

another furian ang natuto mag-DIY full wave conversion. from davao, paps Mikhael Jacob Duron. enjoy!

i-welcome natin sya mga paps na DIYers, Ron Ragasa, Danilo Bacanto Jr., Ryan Booc.

%d comments